Handelsbetingelser

Abonnementsbetingelser

Med et abonnement På Indblik.dk giver vores medlemmer noget ekstra. Derfor får du som medlem adgang til særligt indhold, som kun du og andre medlemmer kan se og læse. Vi arbejder hele tiden på at tilbyde vores nye medlemmer nyt, særligt indhold.

Abonnementet betales forud for en måned eller 12 måneder, alt efter valgt produkt og betalingen refunderes ikke.

Abonnementet betales via betalingskort.

Abonnementet fortsætter, indtil det opsiges skriftligt med en måneds varsel forud for betalingsperiodens udløb.

Listepriserne reguleres en gang årligt, svarende til indeksreguleringen.

Abonnementet kan være solgt med rabat ifm. kampagner eller under andre hensyn. Rabatten vil som udgangspunkt gælde som en introduktionsrabat og vil derfor frafalde eller gradvist udfases efter første abonnementsperiode, medmindre andet er aftalt. De almindelige opsigelsesbetingelser gør sig gældende for rabataftaler.

Indblik.dk forbeholder sig retten til at ændre de gældende priser eller øvrige betingelser, hvis ændringen skyldes de lovgivningsmæssige rammer for aftalen.

Aftalen er betinget af, at der gives samtykke til, at Indblik.dk giver de nødvendige oplysninger til samarbejdspartnere i forbindelse med administration og bogføring af abonnementet.

Ved tegningen af et abonnement gives der samtidig samtykke til, at Indblik.dk må kontakte abonnenten via telefon eller e-mail med vejledning i, hvordan denne får mest ud af sit abonnement samt informationer om opdateringer, tilbud, ændringer, indhold og lign. Dette kan afmeldes ved at kontakte salgskonsulenten eller alternativt på redaktion@indblik.dk

Produktet er afgiftsbelagt i henhold til gældende lovgivning.

Alt materiale er beskyttet af dansk lov om ophavsret. Videredistribution eller anden anvendelse af materialet må kun ske efter forudgående aftale med Indblik.dk.

Indblik.dk fraskriver sig ansvaret for enhver skade, der måtte blive påført abonnenten i henhold til produktansvarslovens bestemmelser.

Siden er opdateret den 26. januar 2021.